Patrick Friesen and P.K. Brask & Niels Hav
MIS/TRANSLATION
 

Women of Copenhagen

 

I have once again fallen in love

this time with five different women during a ride

on the number 40 bus from Njalsgade to Østerbro.

How is one to gain control of one’s life

under such conditions?

One wore a fur coat, another red wellingtons.

One of them was reading a newspaper,

the other Heidegger

-- and the streets were flooded with rain.

At Amager Boulevard a drenched princess entered,

euphoric and furious, and I fell for her utterly.

But she jumped off at the police station

and was replaced by two queens

with flaming kerchiefs,

who spoke shrilly with each other in Pakistani

all the way to the Municipal Hospital

while the bus boiled in poetry.

They were sisters and equally beautiful,

so I lost my heart to both of them

and immediately planned

a new life in a village near Rawalpindi

where children grow up in the scent of hibiscus

while their desperate mothers sing

heartbreaking songs

as dusk settles over the Pakistani plains.

 

But they didn’t see me!

And the one wearing a fur coat cried beneath

her glove when she got off at Farimagsgade.

The girl reading Heidegger suddenly shut her book

and looked directly at me with a dirisive smile,

as if she’d suddenly caught a glimpse of Mr. Nobody

in his very own insignificance.

And that’s how my heart broke for the fifth time,

when she got up and left the bus with all the others.

Life is so brutal!

I continued for two more stops before giving up.

It always ends like that: You stand alone

on the kerb, sucking on a cigarette,

wound up and mildly unhappy.

 

© Niels Hav

Translated by P.K. Brask
& Patrick Friesen

 

 

Kvinderne i København

 

Nu har jeg igen forelsket mig fem gange

i fem forskellige kvinder på en tur

med bus nr.4o fra Njalsgade til Østerbro.

Hvor­dan får man styr på sin tilværelse

under de forhold?

En af dem var i pels, en anden i røde gummistøvler.

Den ene læste Ekstra Bladet,

den anden Heidegger

-- og gaderne drev af regn.

Ved Amager Boulevard steg en drivvåd prinsesse ind,

euforisk og hidsig, hende faldt jeg pladask for.

Men hun sprang ud ved Polititorvet og blev afløst

af to dron­ninger

med flammende tørklæder,

som talte skingrende sammen på pakistansk

hele vejen til Kom­munehospitalet,

mens bussen kogte af poesi.

De var søstre og lige smukke,

derfor tabte jeg mit hjerte til dem begge to

og plan­lagde prompte

en ny tilværelse i en landsby nær Rawalpindi,

hvor børnene vokser op i en duft af hibiscus,

mens deres desperate mødre synger

hjerteskærende

i skumringen over de en­deløse pakistanske stepper.

 

Men de så mig ikke!

Og hende i pels græd bag sin handske,

da hun steg ud i Farimagsgade.

Pigen der læste Heidegger luk­kede pludselig sin bog

og så direkte på mig med et hånligt smil,

som om hun med ét fik øje på hr. Hvemsomhelst

i egen lusede person.

Og således brast mit hjerte for femte gang,

da hun rejste sig og stod af sammen med alle de andre.

Så brutal er tilværelsen!

Jeg fortsatte to stoppesteder, før jeg gav op.

Og sådan ender det altid: Man står alene

ved kantstenen og suger på en cigaret,

højstemt og lettere ulykkelig.

 

© Niels Hav


TOP