Patrick Friesen and P.K. Brask & Niels Hav
MIS/TRANSLATION
 

By Chance

By chance in the morning traffic one meets

a person one hasn’t spoken to

in more than twenty years; well, we’ve never actually

spoken but we’ve remembered

one another and followed each other’s lives

at a distance without knowing details.

And still such a smile, a hello

and a quick handshake can illumine

the bicycle paths and send a warm wave of

happiness and gratitude through the body

against the spirits that govern the world.


© Niels Hav

Translated by P.K. Brask & Patrick Friesen

 

 

Tilfældigt

Tilfældigt møder man i morgentrafikken

et menneske, man ikke har talt med

i mere end tyve år; ja egentlig har vi

aldrig talt sammen, men vi har husket

hinanden og fulgt med i hinandens liv

på afstand uden at kende detaljerne.

Alligevel kan sådan et smil, et hej

og et hastigt håndtryk illuminere

cykelstierne og sende en hed bølge af

lykke og taknemlighed gennem kroppen

mod ånderne, der styrer universet.


© Niels Hav


TOP