Erin Moure
POEMS
 

Homenaxe á potencia da pataca


Nas patacas atopamos unha mestura (moi salvaxe)
de auga e lume
dentro da terra.
É a mestura a máis concentrada
no planeta.
Mesmo nas fábricas de pólvora non se pode mesturar
auga e lume.

Por iso, a potencia revolucionaria das patacas
é máis grande cá da pólvora.
En efecto,
para aumentar a potencia da pólvora, precísanse

magnolias.
Cando fala alguén de pólvora e magnolias
a mensaxe implícita é a da potencia das patacas.
Auga e lume.
Augardente sólido.
Sen canseira.
Mar sen naufraxio.
Tiro sen ferida.


                                   para X. L. Méndez Ferrín

Homage to the Force of the Potato


In potatoes we find a mixture (untamed)
of water and fire
inside the earth.
It’s the most concentrated mixture
on the planet.
Even in gunpowder factories, they can’t mix
water and fire.

Because of this, the revolutionary force of potatoes
is greater than that of gunpowder.
In fact,
to augment the force of gunpowder, they need

magnolias.
When someone speaks of gunpowder and magnolias
the implicit message is that of the force of potatoes.
Water and fire.
Solid firewater.
Relentless.
Sea without shipwreck.
Gunfire without wound.


                                        for X. L. Méndez Ferrín

   
   
   

TOP