Rosen Kukushev

Росен Кукушев е роден на 16 февруари 1983 г. Завършил е „Международни отношения” и „Арабско общество и култура” в СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор е по „Нова и съвременна история”. Първата му стихосбирка „Вдъхновения и унищожения” излезе от печат през месец юли 2012 г. Има публикации в Алманах „Нова Българска Поезия-2012”, списание-алманах „Културна палитра”, бр. 3-4 и 5/ 2013 г., „Литературен вестник”, антология „Литературни бесилки” и Klaxon Press Journal.

Rosen Kukushev was born on February 16, 1983. He has a diploma in International Relations and Arab Society and Culture from Sofia University St. Climent Ohridski. He has a PhD in New and Modern History. His first poetry collection was published in July 2012. He has published in the almanac, New Bulgarian Poetry, magazine-almanac Cultural Palette, Literary Journal, Klaxon Press Journal, and the anthology Literary Gallows. His poems have been translated into English and Arabic.